Płatności SEPA – nowe wymogiPłatności SEPA – nowe wymogi

  Ostateczną datą wdrożenia zasad SEPA dla krajów spoza strefy euro jest 31 października 2016r.

  Przepisy dotyczące ostatecznej daty wprowadzenia zasad SEPA określają ramy czasowe wycofywania rozwiązań krajowych dla płatności w euro i poleceń zapłaty. Teraz poszczególne kraje spoza obszaru płatności w euro powinny podjąć odpowiednie działania.
   
  Proszę sprawdzić, czy/pamiętać, że:
  • Państwa firma używa wyłącznie kodu IBAN rachunku beneficjenta
  • Kod BIC nie jest już potrzebny do płatności transgranicznych na zasadach SEPA
  • Pliki płatności dotyczące przelewu środków na zasadach SEPA z kraju UE oraz Norwegii, Szwajcarii, Islandii i Liechtensteinu, należy składać w formacie ISO 20022 XML
   Poniżej dowiedzą się Państwo, co te zmiany oznaczają i co należy zrobić. 

  Najważniejsze zmiany

  Wprowadzono poniższe zmiany dotyczące przelewów środków na zasadach SEPA:
  •  Można je wykonywać wyłącznie, korzystając z numeru IBAN rachunku odbiorcy
  • Po 31 października 2016 r. kod BIC nie będzie potrzebny do płatności transgranicznych na zasadach SEPA, ale można go ująć w poleceniu płatności. Ostateczny termin dla krajów z obszaru euro przypadał na 1 lutego 2016 r.
  • Od 31 października 2016 r. pliki płatności dotyczącą przelewów środków na zasadach SEPA z krajów w obrębie UE, a także Norwegii, Szwajcarii, Islandii i Liechtensteinu, należy składać w formacie ISO 20022 XML

  Jak reagować na zmiany: Lista kontrolna dotycząca ostatecznej daty wdrożenia zasad SEPA

  • Proszę sprawdzić, czy system w Państwa firmie obsługuje format ISO 20022 XML
  • Proszę sprawdzić, czy posiadają Państwo numery rachunków bankowych kontrahentów w obszarze UE/EOG w formacie IBAN
  • Proszę zaktualizować dane rachunku bankowego na potrzeby faktur wychodzących w euro
  • Proszę sprawdzić, czy na wszystkich fakturach wystawionych przez firmę w euro i innych dokumentach (umowach itp.) podano informacje wymagane przez bank – numer IBAN spółki
  • Proszę zastanowić się, jakie zmiany będą niezbędne w procesie rekoncyliacji
  • Proszę zastanowić się, czy powinni Państwo wykorzystać zgodność z zasadami SEPA jako platformę przejścia do formatu ISO 20022 XML dla wszystkich rodzajów płatności
  • Proszę sprawdzić, czy wszystkie faktury otrzymywane od partnerów biznesowych zawierają numer IBAN

  Czy potrzebują Państwo pomocy lub większej ilości informacji?

  W jazie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z lokalnym specjalistą do spraw Cash Management w Danske Bank.

  Co oznacza ostateczna data wdrożenia zasad SEPA dla klientów działających w krajach spoza obszaru euro? 

  Polska
  Ostateczna data wdrożenia zasad SEPA w Polsce przypada na 31 października 2016r.
  • Wysyłając płatności na zasadach SEPA za pośrednictwem plików, mogą Państwo korzystać wyłącznie z formatu ISO 20022 XML.
  • Zmiany nie dotyczą płatności i przelewów wynagrodzenia w polskich złotych ani płatności transgranicznych w innych walutach. Danske Bank będzie realizował te rodzaje płatności w formacie ISO 20022 XML, dzięki czemu mogą Państwo stosować jeden format pliku dla wszystkich rodzajów płatności.
  • Jeżeli Państwa system ERP nie jest w stanie utworzyć plików ISO 20022 XML, można dokonać konwersji pliku do formatu ISO 20022 XML za pomocą usługi konwersji oferowanej przez Danske Bank lub podobnej usługi innego dostawcy. Płatności na zasadach SEPA można także zarejestrować online za pomocą aplikacji internetowej Danske Bank.

  Nasza usługa konwersji plików

  Aby jak najbardziej ułatwić przejście do formatu XML i zapewnić Państwu możliwość zapewnienia zgodności z przepisami, Danske Bank zaoferuje rozwiązanie tymczasowe w postaci usługi konwersji plików. Usługa będzie dostępna przez określony czas. Jej celem jest zmniejszenie wpływu regulacji na działalność naszych klientów.
   
  Od dnia 31 października 2016 r. będziemy dokonywać automatycznej konwersji plików w formacie innym niż XML, jeżeli będą one zawierać płatności wymagające konwersji. Zastrzegamy sobie prawo do naliczenia opłat za usługę konwersji.
   
   
  Usługa konwersji plików polegać:
  • będzie na konwersji plików z formatów innych niż XML na format ISO 20022 XML przed rozpoczęciem procesu płatności
  oraz
  • na zapewnieniu, że otrzymają Państwo pliki zwrotne w formacie aktualnie przez Państwa obsługiwanym.
  Do obsługiwanych formatów plików należą EDIFACT PAYMUL, SWIFT MT101, polski PLA, norweski Telepay, szwedzki Utlands-LB oraz format CSV Danske Bank.


  Często zadawane pytania

  Co to jest SEPA?
  SEPA to skrót od Single Euro Payments Area – jednolity obszar płatności w euro. Jest to obszar, w którym klienci, firmy i inne podmioty mogą otrzymywać płatności w euro pomiędzy krajami z tymi samymi podstawowymi warunkami, prawami i zobowiązaniami, niezależnie od ich lokalizacji. W jego skład wchodzą UE/EOG oraz Szwajcaria.
  Co to jest płatność SEPA?
  Płatność SEPA to zwykła (nieekspresowa) płatność w euro na rzecz beneficjenta z obszaru SEPA (UE/EOG i Szwajcaria).
  W obszarze SEPA wszystkie płatności w euro są traktowane jako płatności krajowe i nie istnieje rozróżnienie pomiędzy płatnościami wewnątrzkrajowymi a transgranicznymi.
  Co to jest rozporządzenie w sprawie dat końcowych SEPA?

  W marcu 2012 prawodawca europejski przyjął rozporządzenie nr 260/2012, które jest znane jako rozporządzenie w sprawie dat końcowych SEPA. Określa ono zasady inicjowania i przetwarzania poleceń przelewu i transakcji polecenia zapłaty w euro na obszarze SEPA.
  Rozporządzenie precyzuje, kiedy zasady te muszą zostać wdrożone w krajach członkowskich UE. W krajach euro ostatecznym terminem był 
  1 lutego 2014, natomiast w przypadku krajów spoza strefy euro jest to 31 października 2016. Począwszy od tych dat, istniejące polecenia przelewu i schematy poleceń zapłaty muszą zostać zastąpione swoimi odpowiednikami SEPA.
   
  Jakie kluczowe zmiany wiążą się z rozporządzeniem w sprawie dat końcowych SEPA? 
   Pliki płatności z płatnościami z UE/EOG lub ze Szwajcarii muszą być przesyłane w formacie ISO 20022 XML. Pliki płatności z płatnościami z UE/EOG lub ze Szwajcarii muszą być przesyłane w formacie ISO 20022 XML.

  - Rachunek odbiorcy musi być podawany w formacie IBAN.

  - Kod BIC nie jest już potrzebny do płatności transgranicznych. 


  Co trzeba zrobić?

  Proszę upewnić się, że:
  - system w Państwa firmie obsługuje format ISO 20022 XML;


  - posiadają Państwo numery rachunków bankowych kontrahentów z UE/EOG i ze Szwajcarii w formacie IBAN;

  - zaktualizowane zostały dane rachunku bankowego na potrzeby faktur wychodzących w euro;

  - na fakturach w euro i w innej dokumentacji (umowy itd.) jest podany Państwa numer IBAN;

  - rozważyli Państwo, czy konieczna jest zmiana procesu rekoncyliacji;

  - rozważyli Państwo, czy powinni wykorzystać zgodność z zasadami SEPA jako platformę przejścia do formatu ISO 20022 XML dla wszystkich rodzajów płatności;rozważyli Państwo, czy powinni wykorzystać zgodność z zasadami SEPA jako platformę przejścia do formatu ISO 20022 XML dla wszystkich rodzajów płatności;

  - sprawdzili Państwo, czy wszystkie faktury otrzymywane od partnerów biznesowych zawierają numer IBAN.

  Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce, ul. Emilii Plater 28, 00-688 Warszawa. Telefon: +48 22 33 77 100, fax: +48 22 33 77 101. SWIFT: DABAPLPW

  Copyright 2008-2012 Danske Bank Group. Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce podlega pod Duński Urząd Nadzoru Finansowego. Przeczytaj nasze podejście do plików cookie.