Fundusz Gwarancyjny
dla Właścicieli Lokat i Inwestorów
Fundusz Gwarancyjny  dla Właścicieli Lokat i Inwestorów

  • Depozyty w Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce są gwarantowane przez Duński Fundusz Gwarancyjny (Garantiformuen)
Fundusz Gwarancyjny
Fundusz Gwarancyjny dla Właścicieli Lokat i Inwestorów

Czytaj więcej na www.gii.dk
Grupa Danske Bank
Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce jest częścią grupy finansowej Danske Bank.

Dowiedz się więcej na www.danskebank.com
Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce, ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa, Polska. Telefon: +48 22 33 77 100, fax: +48 22 33 77 101. SWIFT: DABAPLPW
Rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane i przechowywane w celach związanych z dokumentacją i bezpieczeństwem.

Copyright 2008-2018 Danske Bank Group. Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce podlega pod Duński Urząd Nadzoru Finansowego.

Inspektor Ochrony Danych, Holmens Kanal 2-12, 1092 Kopenhaga K, mail: DPOfunction@danskebank.com . Przeczytaj nasze podejście do plików cookie.