FX, derywatywy, rynek pieniężnyFX, derywatywy, rynek pieniężny

Będziemy zadowoleni mogąc zaoferować Państwu następujące usługi:

  • kupno i sprzedaż walut,
  • zabezpieczenie ryzyka walutowego i stopy procentowej,
  • dostarczanie najświeższych informacji z rynku,
  • lokowanie środków na rynku pieniężnym w celu optymalizacji kosztów.

Prosimy o kontakt z działem Treasury.​

 

Informujemy, że z dniem 18 czerwca 2010r. obowiązujące dla banków stały się przepisy Ustawy o obrocie instrumentami finansowych wraz z aktami wykonawczymi. Ustawa ta wdrożyła do polskiego porządku prawnego unijną dyrektywę o rynkach finansowych – Markets in Financial Instruments Directive (MiFID).


W związku z powyższym, jeżeli zainteresowani będą Państwo zawieraniem transakcji na instrumentach pochodnych takich jak walutowe transakcje terminowe, swapy walutowe, opcje walutowe oraz instrumenty w których instrumentem bazowym jest stopa procentowa, zostaną Państwo poproszeni o przekazanie Bankowi informacji, które umożliwią przeprowadzenie procesu klasyfikacji oraz dopasowanie zakresu oferowanych produktów do profilu inwestycyjnego klienta. Dodatkowo zostaną Państwo poproszeni o podpisanie ‘Umowy ramowej dla transakcji walutowych i transakcji na instrumentach pochodnych’ wraz z pełnomocnictwami.


Wszelkie niezbędne informacje, regulamin oraz formularze znajdą Państwo tutaj.

 

Grupa Danske Bank
Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce jest częścią grupy finansowej Danske Bank.

Dowiedz się więcej na www.danskebank.com
Ostatnie analizy i komentarze

Najnowszy komentarz ekonomiczny i analizy dostępne z Danske Markets

Komentarze Danske Markets

Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce, ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa, Polska. Telefon: +48 22 33 77 100, fax: +48 22 33 77 101. SWIFT: DABAPLPW
Rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane i przechowywane w celach związanych z dokumentacją i bezpieczeństwem.

Copyright 2008-2018 Danske Bank Group. Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce podlega pod Duński Urząd Nadzoru Finansowego.

Inspektor Ochrony Danych, Holmens Kanal 2-12, 1092 Kopenhaga K, mail: DPOfunction@danskebank.com . Przeczytaj nasze podejście do plików cookie.