FX, derywatywy, rynek pieniężnyFX, derywatywy, rynek pieniężny

Będziemy zadowoleni mogąc zaoferować Państwu następujące usługi:

 • kupno i sprzedaż walut,
 • zabezpieczenie ryzyka walutowego i stopy procentowej,
 • dostarczanie najświeższych informacji z rynku,
 • lokowanie środków na rynku pieniężnym w celu optymalizacji kosztów.

Prosimy o kontakt z działem Treasury.​

 

Grupa Danske Bank zalicza sie do grona głównych uczestników międzybankowego rynku walutowego na świecie. Oferujemy konkurencyjne warunki zawierania:

 • transakcji zakupu i sprzedaży wszystkich walut wymienialnych, 
 • transakcji zabezpieczających takich jak forward oraz swap, 
 • transakcji zakupu i sprzedaży opcji walutowych oraz strategii zero kosztowych, 
 • zleceń zakupu bądź sprzedaży określonej kwoty waluty zagranicznej po ustalonym poziomie kursu (order).
 • Zawieranie transakcji
  Negocjacje kursu walutowego bezpośrednio z dealerami Departamentu Skarbu odbywają sie dla transakcji powyżej 50.000 PLN lub jej równowartości w innych walutach.

   

  Grupa Danske Bank
  Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce jest częścią grupy finansowej Danske Bank.

  Dowiedz się więcej na www.danskebank.com
  Ostatnie analizy i komentarze

  Najnowszy komentarz ekonomiczny i analizy dostępne z Danske Markets

  Komentarze Danske Markets

  Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce, ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa, Polska. Telefon: +48 22 33 77 100, fax: +48 22 33 77 101. SWIFT: DABAPLPW
  Rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane i przechowywane w celach związanych z dokumentacją i bezpieczeństwem.

  Copyright 2008-2018 Danske Bank Group. Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce podlega pod Duński Urząd Nadzoru Finansowego.

  Inspektor Ochrony Danych, Holmens Kanal 2-12, 1092 Kopenhaga K, mail: DPOfunction@danskebank.com . Przeczytaj nasze podejście do plików cookie.