FX, derywatywy, rynek pieniężnyFX, derywatywy, rynek pieniężny

Będziemy zadowoleni mogąc zaoferować Państwu następujące usługi:

  • kupno i sprzedaż walut,
  • zabezpieczenie ryzyka walutowego i stopy procentowej,
  • dostarczanie najświeższych informacji z rynku,
  • lokowanie środków na rynku pieniężnym w celu optymalizacji kosztów.

Prosimy o kontakt z działem Treasury.​

 

Bank oferuje następujące transakcje zabezpieczające przed ryzykiem stopy procentowej:

  • umowa na przyszłą stopę procentową (FRA),
  • umowa na wymianę stóp procentowych w tej samej walucie (IRSwap), 
  • umowa na wymianę stóp procentowych w różnych walutach (CIRSwap).
Grupa Danske Bank
Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce jest częścią grupy finansowej Danske Bank.

Dowiedz się więcej na www.danskebank.com
Ostatnie analizy i komentarze

Najnowszy komentarz ekonomiczny i analizy dostępne z Danske Markets

Komentarze Danske Markets

Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce, ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa, Polska. Telefon: +48 22 33 77 100, fax: +48 22 33 77 101. SWIFT: DABAPLPW
Rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane i przechowywane w celach związanych z dokumentacją i bezpieczeństwem.

Copyright 2008-2018 Danske Bank Group. Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce podlega pod Duński Urząd Nadzoru Finansowego.

Inspektor Ochrony Danych, Holmens Kanal 2-12, 1092 Kopenhaga K, mail: DPOfunction@danskebank.com . Przeczytaj nasze podejście do plików cookie.