FX, derywatywy, rynek pieniężnyFX, derywatywy, rynek pieniężny

Będziemy zadowoleni mogąc zaoferować Państwu następujące usługi:

 • kupno i sprzedaż walut,
 • zabezpieczenie ryzyka walutowego i stopy procentowej,
 • dostarczanie najświeższych informacji z rynku,
 • lokowanie środków na rynku pieniężnym w celu optymalizacji kosztów.

Prosimy o kontakt z działem Treasury.​

 

Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce przyjmuje lokaty w PLN, EUR, USD, walutach skandynawskich oraz innych walutach wymienialnych.


Dla kwot powyżej 50.000 PLN lub ich równowartości w walutach istnieje możliwość negocjacji warunków lokaty. Kwota, termin lokaty oraz stopa procentowa są ustalane bezpośrednio z Departamentem Skarbu.
Bank umożliwia korzystanie z następujących form lokat:

 • lokaty jednodniowe typu overnight, tom/next, spot/next,
 • lokaty terminowe (standardowe i niestandardowe terminy),
 • rachunki bieżące z indywidualnie negocjowanym oprocentowaniem.
 • Grupa Danske Bank
  Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce jest częścią grupy finansowej Danske Bank.

  Dowiedz się więcej na www.danskebank.com
  Ostatnie analizy i komentarze

  Najnowszy komentarz ekonomiczny i analizy dostępne z Danske Markets

  Komentarze Danske Markets

  Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce, ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa, Polska. Telefon: +48 22 33 77 100, fax: +48 22 33 77 101. SWIFT: DABAPLPW
  Rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane i przechowywane w celach związanych z dokumentacją i bezpieczeństwem.

  Copyright 2008-2018 Danske Bank Group. Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce podlega pod Duński Urząd Nadzoru Finansowego.

  Inspektor Ochrony Danych, Holmens Kanal 2-12, 1092 Kopenhaga K, mail: DPOfunction@danskebank.com . Przeczytaj nasze podejście do plików cookie.