Dokumenty do pobraniaDokumenty do pobrania

Poniżej znajdziecie Państwo formularze, które można pobrać i wypełnić:

  • jeśli jesteś nowym klientem i chcesz otworzyć konto
  • jeśli jesteś naszym klientem i chcesz zaktualizować bieżące uzgodnienia z bankiem

Poniższa lista nie jest wyczerpująca. Jeśli jest formularz, który Państwo potrzebujecie a nie znajduje się poniżej to prosimy o kontakt z Customer Business Support.​​

 

Lista dokumentów niezbędnych do otwarcia rachunku bankowego Tutaj znajduje się lista dokumentów niezbędnych do otwarcia rachunku bankowego w Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce.
Umowa Rachunku Bankowego ​Aby otworzyć rachunek bankowy należy podpisać Umowę Rachunku Bankowego.
Wniosek o otwarcie Subkonta Aby utworzyć subkonto należy wypełnić wniosek.
Pełnomocnictwo W dokumencie tym firma wskazuje osoby upoważnione do dysponowania rachunkiem.
Hasła do komunikacji z bankiem Aby otrzymywać informacje o rachunku firmowym przez telefon należy wypełnić formularz.
Oświadczenie podmiotu o statusie FATCA Wymagane w celu zidentyfikowania posiadacza rachunku zgodnie z polskim ustawodawstwem dotyczącym wdrożenia FATCA a także Dyrektywy Rady nr 2014/107/EU oraz aktów prawnych wydanych na jej podstawie.
Arkusz Informacyjny dla Deponentów ​Arkusz Informacyjny dla Deponentów zawiera informacje o obowiązkowej ochronie depozytów, obowiązującej na podstawie właściwych przepisów duńskich oraz polskich.
Oświadczenie ustawa hazardowa Oświadczenie Spółki o nieświadczeniu za pośrednictwem rachunków prowadzonych w Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce na  terytorium Polski jakichkolwiek transakcji płatniczych na rzecz lub w imieniu podmiotów świadczących usługi oferowania gier hazardowych, które nie posiadają ważnego zezwolenia na prowadzenie takich usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 

 
Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce, ul. Emilii Plater 28, 00-688 Warszawa. Telefon: +48 22 33 77 100, fax: +48 22 33 77 101. SWIFT: DABAPLPW

Copyright 2008-2018 Danske Bank Group. Danske Bank A/S S.A. Oddział w Polsce podlega pod Duński Urząd Nadzoru Finansowego.

Inspektor Ochrony Danych, Holmens Kanal 2-12, 1092 Kopenhaga K, mail: DPOfunction@danskebank.com . Przeczytaj nasze podejście do plików cookie.